Hiển thị 1–25 của 68 kết quả

Giá:21,400,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 5.61KVAr dùng cho tụ bù 100KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:20,200,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 4.49KVAr dùng cho tụ bù 80KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:18,500,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 4.21KVAr dùng cho tụ bù 75KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:16,900,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 3.37KVAr dùng cho tụ bù 60KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:14,200,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 2.81KVAr dùng cho tụ bù 50KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:13,400,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 2.25KVAr dùng cho tụ bù 40KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:11,200,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 1.68KVAr dùng cho tụ bù 30KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:9,800,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 1.4KVAr dùng cho tụ bù 25KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:8,990,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 1.12KVAr dùng cho tụ bù 20KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:8,100,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 0.842KVAr dùng cho tụ bù 15KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:6,950,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 0.561KVAr dùng cho tụ bù 10KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:19,400,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 5.61KVAr dùng cho tụ bù 100KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:18,200,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 4.49KVAr dùng cho tụ bù 80KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:16,700,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 4.21KVAr dùng cho tụ bù 75KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:14,800,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 3.37KVAr dùng cho tụ bù 60KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:13,200,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 2.81KVAr dùng cho tụ bù 50KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:12,000,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 2.25KVAr dùng cho tụ bù 40KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:9,880,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 1.68KVAr dùng cho tụ bù 30KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:9,490,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 1.4KVAr dùng cho tụ bù 25KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:8,600,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 1.12KVAr dùng cho tụ bù 20KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:7,720,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 0.842KVAr dùng cho tụ bù 15KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:6,500,000
 • Điện áp 3 pha  400 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=35%
 • Reactor output: 0.561KVAr dùng cho tụ bù 10KVAr 440VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:20,990,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 5.66KVAr dùng cho tụ bù 100KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:16,450,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 3.40KVAr dùng cho tụ bù 60KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:14,700,000
 • Điện áp 3 pha  210 VAC
 • Tần số định mức: 50 Hz
 • Điện kháng: L=6%, I5=55%
 • Reactor output: 2.83KVAr dùng cho tụ bù 50KVAr 230VAC
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng