Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá:3,600,000 – Lắp cho hệ thống điện 3 pha 380V. – Tự động điều chỉnh hệ số C/K và số cấp định mức. – Tự động đổi cực tính máy biến dòng (CT). – Hiển thị thông số: Hệ số công suất cos (phi), dòng điện và tổng sóng hài (THD) của dòng điện. – Lập trình được độ nhạy. – Cấp cuối cùng có thể lập trình báo động hoặc điều khiển quạt. – Báo động thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù dư, THD quá cao. – Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. – Chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Manual. – Nguồn điện điều khiển 220 / 380VAC. – Tương thích tiêu chuẩn IEC 61000-6-2.
Giá:3,990,000 – Lắp cho hệ thống điện 3 pha 380V. – Tự động điều chỉnh hệ số C/K và số cấp định mức. – Tự động đổi cực tính máy biến dòng (CT). – Hiển thị thông số: Hệ số công suất cos (phi), dòng điện và tổng sóng hài (THD) của dòng điện. – Lập trình được độ nhạy. – Cấp cuối cùng có thể lập trình báo động hoặc điều khiển quạt. – Báo động thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù dư, THD quá cao. – Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. – Chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Manual. – Nguồn điện điều khiển 220 / 380VAC. – Tương thích tiêu chuẩn IEC 61000-6-2. – Kích thước: 144 x 144mm
Giá:4,990,000 - Lắp cho hệ thống điện 3 pha 380V. - Tự động điều chỉnh hệ số C/K và số cấp định mức. - Tự động đổi cực tính máy biến dòng (CT). - Hiển thị thông số: Hệ số công suất cos (phi), dòng điện và tổng sóng hài (THD) của dòng điện. - Lập trình được độ nhạy. - Cấp cuối cùng có thể lập trình báo động hoặc điều khiển quạt. - Báo động thiếu áp, quá áp, bù thiếu, bù dư, THD quá cao. - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn. - Chế độ cài đặt đóng ngắt: Auto / Manual. - Nguồn điện điều khiển 220 / 380VAC. - Tương thích tiêu chuẩn IEC 61000-6-2. - Kích thước: 144 x 144mm