Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giá:14,200,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 126 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 50 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:12,700,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 100 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 40 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:10,800,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 75.3 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 30 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:9,250,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 62.8 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 25 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:8,400,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 50.2 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 20 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:7,990,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 37.7 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 15 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan

Giá:7,650,000
 • Điện áp 3 pha 230 V, dòng điện 25.13A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 10 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan