Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giá:4,120,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 69.90A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 50 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:3,295,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 55.60A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 40 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:2,330,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 41.70A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 30 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:1,825,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 34.78A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 25 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:1,560,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 27.82 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 20 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:1,095,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 20.86A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 15 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:940,000
 • Điện áp 3 pha 415 V, dòng điện 13.91A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 10 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng