Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giá:14,600,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 131 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 100 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:13,990,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 105 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 80 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:13,200,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 98.4 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 75 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:11,100,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 78.8 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 60 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:7,980,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 65.6 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 50 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:6,920,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 52.5 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 40 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:6,200,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện  39.4A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 30 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:5,690,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 32.8 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 25 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:5,370,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 26.2 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 20 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:4,990,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 19.7 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 15 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng

Giá:4,800,000
 • Điện áp 3 pha 440 V, dòng điện 13.1 A
 • Tần số 50Hz
 • Dung lượng 10 KVAr, tại tần số 50Hz
 • Sản xuất tại nhà máy Thái Lan, bảo hành 12 tháng